Pinksteren beleven

Waar denk je als eerste aan bij het woord beleven? Aan een voorstelling in het theater, een groot concert of aan een verre reis die je wilt maken? Dit jaar was er natuurlijk minder te beleven dan normaal, maar juist dat leek het verlangen naar een concert, voetbalwedstrijd of verre reis extra sterk te maken.  

Zou er ook iemand zijn die bij beleving als eerste denkt aan de kerk? Ik verwacht het niet. Hoewel je in een kerkgebouw iets van een heilige sfeer kan beleven, staat een kerkdienst niet bovenaan de belevenislijstjes. En wie weleens een kerkdienst bezoekt kan zich daar iets bij voorstellen. Je kan luisteren naar een mooi verhaal, meezingen met een mooi lied en meebidden tot God, maar er is niet altijd veel te beleven.

En dat is apart. Want toen de kerk op de allereerste pinksterdag ontstond was er één en al beleving. Op die dag gaf God zijn Heilige Geest aan de mensen. En de volgelingen van Jezus maakten dat op allerlei manieren mee. Ze hoorden een enorm geluid en ze zagen vlammen op hun hoofd verschijnen. Vervolgens konden ze zomaar in vreemde talen spreken en trokken ze een enorme menigte aan, die doorhadden dat daar iets te beleven viel. Uit de duizenden mensen die toen geraakt werden ontstond de eerste kerk.

Wat God betreft blijft dat niet bij een eenmalig moment op de eerste Pinksterdag. Maar is de beleving van de Heilige Geest iets wat het vuur in de mensen steeds weer laat branden. Om die reden startten we twee jaar geleden we•Worship. Om momenten te creëren waar mensen in Amsterdam iets van God kunnen beleven. We hebben nog geen vlammen op hoofden gezien. Maar wel hebben mensen God voor het eerst ervaren, de stem van God gehoord, en zijn er bezoekers die genezen zijn van pijn.

Deze momenten organiseert we•Worship met allerlei kerken in de stad. Om naast de prachtige preken, de mooie muziek, en de goede gebeden (die ook heel waardevol zijn) ook ruimte te maken voor beleving. Ben je nieuwsgierig geworden? Deze week starten we in een van de mooiste kerken in Amsterdam met een belevenisdienst op eerste Pinksterdag. Kijk in de agenda en geef je op voor een belevenis in de Engelse Kerk op het Begijnhof!