Support

Voor het organiseren van worshipavonden in Amsterdam is stichting weWorship volledig afhankelijk van giften. 

Wil jij ons ondersteunen om aanbidding en gebed te brengen in Amsterdamse kerken? Stichting weWorship heeft de ANBI status en uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingdienst. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL25 RABO 0372662935 tnv stichting weWorship of gebruik het donatieformulier.

Voor onze ANBI gegevens, ga naar de ANBI Pagina

5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Bedrag